Aparate Auditive Decontate pentru Persoanele cu Dizabilități

Începând cu anul 2020, pe durata a 36 de luni, puteți beneficia de un voucher în valoare de 23 000 de lei pentru a vă achiziționa aparate auditive, prin proiectul operațional "Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități", organizat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

Persoanele care vor să acceseze voucherul acordat de ANPD trebuie să îndeplinească urmatoărele condiții:

Pentru persoanele care

 • Au o dizabilitate prin certificatul de încadrare în grad de handicap
 • Își caută un loc de muncă sau care nu au un loc de muncă
 • Au vârsta de muncă

Etapele obținerii aparatului auditiv în baza voucherului

1

În prima etapă, persoana cu dizabilități se prezintă la AJOFM (Agentia Județeană de Ocupare a Forței de Muncă) cu următoarele documente

 • Carte de identitate
 • Adeverință medicală
 • Ultimul document de studii

AJOFM va înregistra persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și va acorda servicii de informare, consiliere și mediere. În urma semnării Acordului privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, solicitantul va lua parte la minimum două activități asigurate de AJOFM.

2

În a doua etapă, persoana cu dizabilități va depune la DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) următoarele documente

 • Cererea pentru acordarea voucherului
 • Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii)
 • Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive
 • Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual
 • Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv
3

În a treia etapă, DGASPC va transmite către ANPD cererile depuse de persoana cu dizabilități, ANPD va transmite către DGASPC voucherul nominal în formă tipărită, de unde va fi ridicat de către solicitant.

4

Cu acest voucher sunteți așteptat în centrele Soundservice din țară, unde audiologul Soundservice vă va recomanda aparatul auditiv potrivit nevoilor dumneavoastră.

Ne puteți contacta și prin telefon sau email

Pentru mai multe informații ale Proiectului "Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități", vă rugăm accesați http://anpd.gov.ro/web/despre-noi/programe-si-strategii/facilitarea-insertiei-pe-piata-muncii-a-persoanelor-cu-dizabilitati/